Szlakiem Grodow Piastowskich (POL), 2009, Kategorie: 2.1