Tour du Poitou-Charentes (FRA), 2005, Kategorie: 2.1