Tour du Poitou-Charentes (FRA), 2006, Kategorie: 2.1